Villkor

Gäller mellan upplåtaren Minpostbox.nu och hyrestagaren

§1 Adressering av post

För att möjliggöra korrekt utdelning av post krävs det att hyrestagaren endast anger den adress som tilldelas vid registreringen. Adressen som hyrestagaren erhåller är en postboxadress, upplåtarens gatuadress får ej användas. Feladresserad post returneras åter avsändaren.

§2 Andrahandsuthyrning

All form av andrahandsuthyrning samt adressering i annans namn än hyrestagarens tillåts inte och kan leda till omedelbart avslut av hyresperioden.

§3 Folkbokföring

Det är varken möjligt eller tillåtet att folkbokföra sig på vår adress. Det går dock utmärkt att registrera en boxadress hos oss som en så kallad särskild postadress hos Skatteverket.

§4 Paket samt försändelser som måste kvitteras

Vi tar ej emot paket samt andra försändelser som kräver signering.

§5 Förlängning av hyresperiod

Hyresperioden löper som standard vidare med motsvarande nuvarande periods längd. Hyrestagaren kan i förväg ändra nästkommande hyresperiod i sin kontrollpanel eller genom att kontakta oss. Avisering sker ca 1 månad före nuvarande periods utgång. Förlängningen är frivillig och utebliven betalning efter utgången hyresperiod ses som en uppsägning.

§6.1 Uppsägning

Uppsägning meddelas till oss på kontoret eller per e-post 1 månad innan hyresperiodens utgång. Vi rekommenderar då även att hyrestagaren gör en adressändring för att inte riskera förlorad post. Samtlig kvarvarande post efter hyresperiodens utgång kommer följande att destrueras om inte annat avtalats. Kommande försändelser returneras åter till avsändaren.

§6.2 Kvarvarande krediter samt återstående hyra

Kvarstående hyra samt krediter vid utgången av hyresperioden efter uppsägning i förtid återbetalas ej.

§7 Avgift för nyckel och passagebricka

Vid nytecknande av postbox debiterar vi en avgift om 250 kr för nyckel samt passagebricka. Denna summa återbetalas ej.

§8 Ansvar för förlorad post

Minpostbox.nu ansvarar ej för PostNord eller övriga postdistributörers förekommen post.

§9 Otillåtet nyttjande

Nyttjandet av Minpostbox tjänster för verksamhet som ej är förenlig med svensk lag kommer resultera i att kontraktet sägs upp med omedelbar verkan.

§10 Postvolymer

Vid extrema volymer av inkommande försändelser krävs ett speciellt godkännande. Minpostbox.nu erbjuder skräddarsydda lösningar till företag med speciella behov gällande större volymer samt adressering till flera mottagare.

§11 Lagring av post

Vi lagrar upp till 100 brev eller papper under obegränsad tid eller fram till utgånget avtal. Vid större mängd kräver vi att posten hämtas alternativt eftersänds till önskad adress.

Villkor

Konsumenten ingår köpeavtalet med företaget Minpostbox.nu med organisationsnummer SP2 Consulting AB 559000-6168 finns på adressen Brahegatan 1, 415 14 Göteborg med kontaktuppgifter som e-postadressen [email protected].

Leveransvillkor

Leveransvillkoren gäller mellan upplåtaren Minpostbox.nu och hyrestagaren.

Leverans

Vid beställning av postbox kommer adressuppgifterna till postboxen att presenteras direkt efter mottagen betalning, uppgifterna kommer även att skickas per e-post till angiven e-postadress.

Avtalsperiod

Avtalet gäller för vald period. Efter utgånget avtal förlängs avtalet automatiskt men är ej bindande.

Betalning

På vår webbsida accepteras betalning med kredit- och kontokort, betalningen görs direkt i samband med beställningen. Leverans sker först efter godkänd betalning.

Åldersgräns

Om hyrerstagaren är under 18 år gammal krävs målsmans godkännande för att fullfölja köpet.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du som konsument alltid rätt att ångra ditt köp inom fjorton (14) dagar. Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet. Om du ångrar dig så är det bara att ringa eller skicka ett e-postmeddelande till oss om detta. Om du redan betalt så får du tillbaka den del av köpesumman som inte redan är förbrukad, det vill säga med avdrag för den tiden som kontraktet redan varit gällande.